skip to Main Content

แม่เหล็กแรงดึงดูดสูงนีโอไดเมียม สามารถเชื่อม หรือบัดกรี ได้หรือไม่ ?

แม่เหล็กแรงดึงดูดสูงนีโอไดเมียม ไม่สามารถบัดกรี หรือเชื่อมได้ เพราะความร้อนจะทำให้แม่เหล็ก สูญเสียความเป็นแม่เหล็กไป หรือแรงดูดของแม่เหล็กจะหายไป และอาจเกิดไฟลุกไหม้ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยครับ สรุปแล้ว แม่เหล็ก ไม่สามารถเชื่อมหรือบัดกรี ได้ครับ  

Read more
Back To Top