skip to Main Content

แม่เหล็กแรงดูดสูงนีโอดีเมียม มีวันหมดอายุหรือไม่ หรือจะสูญเสียความเป็นแม่เหล็ก หรือเสียแรงดูดไปตามกาลเวลาหรือไม่

แม่เหล็กแรงดูดสูงนีโอดีเมียมเป็น แม่เหล็กที่มีความแรงมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมา ถ้าหากไม่ได้รับความร้อนที่มากเกินปกติ หรือเสียหายทางกายภาพ แตกหัก แม่เหล็กถาวรนีโอดีเมียมจะสูญเสียความแรงน้อยกว่า 1% ตลอดระยะเวลา 10 ปี ซึ่งความแรงที่หายไปนี้ น้อยมากจนคุณไม่อาจสังเกตุได้ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์วัดที่ไวมากๆ การเก็บแม่เหล็กไว้รวมกันหลายๆตัว ให้แต่ละตัวดึงดูดซึ่งกันและกัน ก็จะช่วยให้ตัวแม่เหล็กสูญเสียความเป็นแม่เหล็กในอัตราที่น้อยลงไปได้อีกด้วยครับ สรุป แม่เหล็กสามารถเสื่อมได้ตามกาลเวลา แต่เสื่อมในอัตราที่น้อยมากๆ จนไม่จำเป็นต้องใส่ใจตรงจุดนี้ หรือเอาเป็นสาระสำคัญ  

Read more
Back To Top